Gerenköy, 1868 yılından daha önce eski geren diye adlandırılan bölgede kurulmuş ve Gediz nehrinin yer değiştirmesiyle birlikte o bölgede yaşayan insanların evleri sular altında kalmış (Gediz nehri içerisinde eski Gerenköy’ün kalıntıları bulunmaktadır.) ve o dönemin Padişahı Sultan Abdülhamit evleri sular altında kalan Gerenköy’lüleri bugünkü yerine taşıması için Rum kökenli olan Arani Kahya’ya bir miktar para vermiş ve Arani Kahya 1885 yılında Gerenköy’e bir okul ve bir kiliseyle birlikte 40 – 50 arasında bina yaptırmış ve mağdur Gerenköy sakinlerini yaptırdığı binalara yerleştirmiştir.

O dönemde yapılan kilise günümüzde cami olarak kullanılmaktadır, okul ise şu an lojman olarak kullanılmaktadır. O zamanlar Gerenköy’de Rum’lar ile Türk’ler beraber yaşıyorlarmış. Kurtuluş Savaşı sonrasında Mübadele ile Gerenköy’deki Rumlar Yunanistan’a oradaki Türkler’de buralara yerleşmişler. Yine 1936’da Yunanistan ve Bulgaristan’dan muhacırlar gelip yerleşmiştir. 1930 yılında ilk muhtarlık seçimi yapılmış, 1968 yılında su ve elektrik gelmiş 1994 yılında ise belde olmuştur.

Gerenköy, Foça ilçe merkezine 15 km, İzmir il merkezine 65 km mesafe uzaklıkgtadır. Gediz nehrinin havzasında ve Menemen ovası içerisinde olan köyün nehrin güneyindeki Menemen’in Maltepe köyü ve kuzeyindeki Ilıpınar köyü ve Bağarası komşularıdır. Tarım bu nehir etrafındaki tarlalarda yapılmakta ve Gediz nehri köyün su kaynağını oluşturmaktadır..

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri Ege Bölgesine benzemektedir.

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2007 yılında Gerenköy’ün nüfusu 3175 olarak tespit edilmiştir.

Köyün ekonomisi çoğunlukla tarıma dayalıdır. Pamuk ise en ağırlıklı kaynaktır. Zeytin ve Ege bölgesinde yetiştirilen diğer tarım ürünleri de ekonomik pazara bağlı olarak yetiştirilir. Aynı zamanda hayvancılık ta yapılmaktadır.

Gerenköy’de iki mahalle bulunmaktadır. Kemal Atatürk Mahallesinde Mustafa AĞIL ve Maraşel Fevziçakmak Mahallesinde İbrahim DERELİ muhtarlık görevlerini yapmaktadır.

Gerenköy’de 1 sağlık ocağı, 1 ilköğretim okulu, 1 PTT şubesi bulunmaktadır. Ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup, Gerenköy’de içme suyu şebekesi, elektrik ve sabit telefon vardır. Sanayisi ileri derecede iyidir.