Genel Kurul Çağrısı

http://www.focatuder.com/wp-content/uploads/2017/11/logo_post.jpg
TUDER'den Haberler

Sayın Foça Tuder Üyelerimiz,

“3. Olağan Genel Kurul Toplantımız”  30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14:00’te Liman Restaurant’ta yapılacaktır.  Çoğunluk sağlanamaz ise aynı yer ve aynı saatte 20 Aralık 2017 Çarşamba günü,  çoğunluk aranmaksızın; aşağıdaki program ile yapılacaktır.

 • Gündem – Açılış ve Yoklama
 • Kongre Divanı Seçimi
 • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
 • Yönetim Kurulu Raporunun Okunması
 • Rapor Üzerine Konuşma
 • Dernekler Kanunu’nda yapılan değişikliklere istinaden dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • Yönetim Kurulu’nun Aklanması
 • Yeni Dönem Tahmini Bütçenin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması
 • Yönetim ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış

Dernek çalışmalarımız hakkında bilgi almak ve daha önemlisi çalışmalarımıza destek olmak için katılmanızı önemle rica ederiz.

Foça Turizmciler Yatırımcılar ve Esnaflar Derneği Yönetim Kurulu